آخرین خبرها

اخبار

مسابقات طناب کشی

مسابقات طناب کشی به مناسبت هفته بسیج و روز دانشجو در روز ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۹۵ برگذار شد .   در راستای ایجاد انگیزش در بین پرسنل و زنده نگاه داشتن روحیه ی ورزش کاری ماسبقه طناب کشی با حضور مدیریت محترم عامل ، بین پرسنل سیمان خمسه برگزار که این مسابقات از دو جنبه حائز اهمیت بود اول ... ادامه مطلب »