جلسه هم اندیشی امور ورزشی

جلسه هم اندیشی امور ورزشی شرکت سیمان خمسه با حضور پرسنلی که جزو مربیان و قهرمانان کشوری و ملی می باشند.

مطلب پیشنهادی

مراسم برگزاری نشست ورزشی و رفاهی با همکاران ورزشکار و نماینده کارگری

« مراسم برگزاری نشست ورزشی و رفاهی با همکاران ورزشکار و نماینده کارگری »اهدای جوایز …