پورتال مشتریان شرکت سیمان خمسه

مشتریان گرامی لطفا جهت دسترسی به پرتال مشتریان از سرور شماره یک استفاده نمایید و در موارد خاص که سرور شماره یک در دسترس نبود بصورت خودکار سرور شماره دو فعال می شود.