سیمان تیپ 2


مزایای بتن ساخته شده از سیمان تیپ II :

1- مقاومت بسیار خوب آن در مقابل خوردگی های توام کلر و سولفات و کاهش خوردگی آرماتور در بتن
2- گرمای هیدراتاسیون پایین و در نتیجه کارایی بهتر در هوای گرم و بتن ریزی های نسبتاً حجیم
3- نفوذ پذیری کم و کارایی بالا
4- مقاومت در مقابل واکنش های مخرب آلکالی ها
5- افزایش دوام بتن به دلیل افزایش تدریجی و مستمر مقاومت ها