سیمان تیپ ۲


مزایای بتن ساخته شده از سیمان تیپ II :

۱- مقاومت بسیار خوب آن در مقابل خوردگی های توام کلر و سولفات و کاهش خوردگی آرماتور در بتن
۲- گرمای هیدراتاسیون پایین و در نتیجه کارایی بهتر در هوای گرم و بتن ریزی های نسبتاً حجیم
۳- نفوذ پذیری کم و کارایی بالا
۴- مقاومت در مقابل واکنش های مخرب آلکالی ها
۵- افزایش دوام بتن به دلیل افزایش تدریجی و مستمر مقاومت ها