اخبار

افزایش مبلغ وام ضروری پرسنل

قابل توجه همکاران محترم بنا به دستور مدیریت محترم کارخانه مقرر گردید سقف وام ضروری از محل کارخانه افزایش یابد و باز پرداخت اقساط بدون تغییر باقی بماند .

Read More »