دیدار صمیمانه مدیریت کارخانه با ریاست سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری زنجان

در این نشست مدیریت کارخانه بر گسترش همکاری های دو جانبه با هدف ایفای رسالت اجتماعی سیمان خمسه و همچنین مشارکت این کارخانه در جهت افزایش نشاط مردم محترم و شریف زنجان تاکید داشتند که از سوی ریاست سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مورد استقبال قرار گرفت

مطلب پیشنهادی

تکاپو و تلاش پرسنل محترم برای برپایی موکب های جشن میلاد مهدی موعود

تکاپو و تلاش پرسنل محترم شرکت سیمان خمسه برای برپایی هر چه باشکوه تر موکب …