دیدار مدیریت محترم کارخانه با جناب آقای جعفر قزوینیان مدیر کل محترم حمل و نقل جاده ای استان زنجان

دیدار مدیریت محترم کارخانه سیمان خمسه با جناب آقای جعفر قزوینیان مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان

در این دیدار صمیمانه موضوعات گوناگون مربوط به امور رانندگان، شرکتهای حمل و نقل و همکاریهای بیشتر بین طرفین مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.