برگزاری رزمایش دفاع از مقر ادارات و کارخانجات با حضور فرماندهان سپاه پاسداران، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و فرمانده انتظامی

برگزاری رزمایش دفاع از مقر ادارات و کارخانجات با حضور مدیریت کارخانه و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و فرمانده انتظامی