مسابقات کاراته سبک های آزاد استان زنجان با حمایت مالی شرکت سیمان خمسه

مطلب پیشنهادی

مراسم برگزاری نشست ورزشی و رفاهی با همکاران ورزشکار و نماینده کارگری

« مراسم برگزاری نشست ورزشی و رفاهی با همکاران ورزشکار و نماینده کارگری »اهدای جوایز …