تقدیر و تجلیل و تقدیم هدیه نقدی به دو نفر از همکاران محترم واحد برق

تقدیر و تجلیل و تقدیم هدیه نقدی به دو نفر از همکاران محترم واحد برق به دلیل حسن انجام وظایف و پیگیری امور محوله.

مطلب پیشنهادی

نشست مدیریت کارخانه با نماینده محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایجرود

نشست مدیریت کارخانه با نماینده محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایجرود با هدف گسترش …