نتايج نهایی مسابقات واترپلو بانوان جام کرامت

نتايج نهایی مسابقات واترپلو بانوان جام کرامت به اسپانسری شرکت سیمان خمسه

زير ١٧ سال:

تيم اول : موج ايرانيان
تيم دوم : شهيد باكري اروميه
تيم سوم : فارس

زير ١٤ سال:
تيم اول : فارس الف
تيم دوم : موج ايرانيان
تيم سوم : فارس ب

مطلب پیشنهادی

کسب مقام دوم تیمی کاراته کیو کوشین سبک ایچی گیکی که در شهر صایین قلعه

کسب مقام دوم تیمی کاراته کیو کوشین سبک ایچی گیکی که در شهر صایین قلعه …