آخرین خبرها

بکارگیری تمهیدات لازم جهت پیشگیری از ابتلاء به بیماری کرونا

قابل توجه پرسنل محترم

– بکارگیری تمهیدات لازم جهت پیشگیری از ابتلاء به بیماری کرونا توسط پرسنل اجباری بوده و از تاریخ ۲۵/۰۶/۹۹ از ورود به کارخانه بدون ماسک جلوگیری گردیده و کسر کار اعمال خواهد شد همچنین پرسنل موظفند در محیط کارخانه نیز از روشها و لوازم پیشگیری از بیماری( شستشوی مداوم دستها، استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده) استفاده نمایند و در صورت مشاهده عدم رعایت موارد فوق الذکر برخورد جدی صورت خواهد پذیرفت.

– پرسنل موظف هستند جهت ورود و خروج از کارت تردد استفاده نمایند در غیر اینصورت از ورود ایشان به کارخانه جلوگیری خواهد شد.

– استفاده از لوازم حفاظت فردی در محیط کارخانه (کلاه ایمنی، گوشی، کفش کار و …) الزامی می باشد و در صورت مشاهده عدم استفاده از این ابزار در حین کار برخورد قاطع و جدی صورت خواهد پذیرفت.