آخرین خبرها

هدیه لوازم تحریر به فرزندان پرسنل شرکت سیمان خمسه

به مناسبت شروع سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ شرکت سیمان خمسه به فرزندان پرنسل لوازم تحریر هدیه داد .