آخرین خبرها

تاسوعا و عاشورای حسینی

مدیریت و پرسنل شرکت سیمان خمسه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را به مسلمانان سرتاسر جهان تسلیت می‌گوید.