آخرین خبرها

رقابت ساخت برج دومینو به مناسبت هفته سلامت

رقابت ساخت برج دومینو به مناسبت هفته سلامت با همکاری شبکه بهداشت شهرستان ایجرود برگذار گردید .