آخرین خبرها

مسابقات والیبال به مناسبت دهه فجر

نتایج بازی ها :
اول : تیم خمسه
دوم: تیم مکانیک
سوم : تیم برق

کمیته رفاه و ورزش