آخرین خبرها

مسابقات طناب کشی

مسابقات طناب کشی به مناسبت هفته بسیج و روز دانشجو در روز ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۹۵ برگذار شد .

 

233

در راستای ایجاد انگیزش در بین پرسنل و زنده نگاه داشتن روحیه ی ورزش کاری ماسبقه طناب کشی با حضور مدیریت محترم عامل ، بین پرسنل سیمان خمسه برگزار که این مسابقات از دو جنبه حائز اهمیت بود اول این که فاصله بین کارگر و مدیران مجموعه کم شده و تبدیل به یک رابطه دوستانه در چارچوب مقررات گردید دوم اینکه شادابی ایجاد شده در بین پرسنل موجب مضاعف شدن روحیه کاری و ورزشی آنها گردید لازم است به اطلاع رسانده شود که این مسابقات ( فوتسال، پینگ پنگ، بستکبال و طناب کشی ) به دستور مدیریت محترم عامل هر ماهه برگزار خواهد گردید .